พุธเช้าข่าว โรงเรียน ‎(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563)‎ vtr new nomal

ชีวิตวิถีใหม่ new normal โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ

ผู้ตรวจราชการลงพื้นที่การจัดการเรียนการสอนทางไกล

รายงานผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล

วิดีโอ องค์กรคุณธรรมโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ

วิดีโอ จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
ข่าวครูบ้านนอก