**ด่วน! รับจำนวนจำกัด**
 ๓๐ ท่านแรกที่ลงทะเบียนจะได้รับหนังสือ "BIM guide 2017" ฟรี!
https://drive.google.com/a/kku.ac.th/file/d/1XrULuqfABQNFsu3syz4PDowIOKqDlygb/view?usp=drive_web

หมายเหตุ: เปลี่ยนห้องสัมมนาจาก "ห้องประชุมใหญ่" เป็น "อาคารสิม" (ป.พงศ์ / พ ๓๐ พค. ๖๑)

ą
Praphantpong Chongpatiyutt,
21 พ.ค. 2561 02:34
ą
Praphantpong Chongpatiyutt,
5 มิ.ย. 2561 01:19