วิดีโอ YouTube

                    https://drive.google.com/file/d/1w1Rhfboy1_0j3shakK4dBvbN6cddKMXQ/view?usp=sharing
รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
ผ่านระบบออนไลน์ E-COVID Report ทุกวันศุกร์" 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น. เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
  จังหวัดขอนแก่น [ฉบับที่ 40
 • การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [หนังสือแจ้ง][มาตรการ และประกาศ][timeline]
 • การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน   [หนังสือแจ้งโรงเรียน][ดาวน์โหลดไฟล์ word แบบประเมินตนเอง]
 • สำรวจรายชื่อบุคลากรเพื่อเตรียมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัส COVID-19 [หนังสือ][แบบสำรวจ]
 • การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [คลิกดูรายละเอียด]
 • มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19 [คลิกดูรายละเอียด]
 • ระเบียบ กระทรวง ศึกษา ว่าด้วย ปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา ฉบับที่ 2 พ ศ 2558 [คลิกดูรายละเอียด]
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น. เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
  จังหวัดขอนแก่น [ฉบับที่ 24] [ฉบับที่ 25]
 • ประกาศ สพม.25 เรื่อง แนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (C0VID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ [คลิกดูรายละเอียด]
       

หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนในสังกัด

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 22 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมการขับเคลื่อน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วิดีโอ YouTube การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ห้องเรียน EP ขอนแก่นวิทยายน

วิดีโอ YouTube การจัดการเรียนการสอน ด้วย Facebook

วิดีโอ YouTube Clip การสอนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ขอนแก่นวิทยายน

เว็บไซต์การจัดการเรียนรู้ด้วย DLTV

 https://dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV9

เว็บไซต์การจัดการเรียนรู้ด้วย DLIT

http://www.dlit.ac.th/site/classroom.php   http://www.dlit.ac.th/site/resources.php http://www.dlit.ac.th/site/plc.php    http://itembank.bopp.go.th/Pages/Homehttp://www.dlit.ac.th/site/dgtlibrary.php
  
           https://drive.google.com/file/d/1yRdKRjFkA6j84U1mZqNLymaMntUU4bEb/preview