นท ืผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มอบนโยบายการขับเคลือนเขพื้นที่การศึกษาสุจริต
สพม.25 มุ่งมั่นเป็นเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ดึงเขตพื้นที่ต้นแบบสุจริต เป็นพี่เลี้ยงแนะแนวการดำเนินการ วันที่24 ธันวาคม 2558 นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.
ประกาศนำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25. เป็นเขตสุจริต พร้อมนำโรงเรียนที่เหลือเข้าร่วมโครงการเขตสุจริต สพฐ. วันนี้ที่ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนขามแก่นนคร

วันที่ 25 ธ.ค.58 ที่ห้องประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร นายนพภา นิสสัยพันธ์ รอง ผอ.สพม.25 นำผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ทุกคน เข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต จากวิทยากร นายทองพูน หนองพร้าว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.32(บุรีรัมย์) ซึ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ "เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต" สพฐ.