ดาวน์โหลดล่าสุด...............................................................................................
........................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม  

https://goo.gl/photos/PpUStehLSLZ8jDt66

ประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคลตามกฎหมายทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนานโยบายการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม ภูเรือ รีสอร์ท อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
  


ดร.อดิศักดิ์  มุ่งชู 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

นายจักราวุธ สอนโกษา
   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

         
นางดณษภร  ผิวขาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางจริยาวรรณ  กรุงศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางไพทูรย์  นรสิงห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

http://tv.guchill.com/
http://www.forlife.requestradio.in.th/
https://www.youtube.com
https://www.attv.club

Google Calendar

Flag Counter 
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
http://www.dailynews.co.th/
http://www.matichon.co.th/index.php
http://www.komchadluek.net/index.php

 
Comments