หน้าหลัก

-------------------------------------------------- --------------------- ----------------------------- --------- ------------------------------- ---------- --- -------
1ÊËÇÔ· AOA μàÁ¢¢×I§Í¹á¡è¹
2ÊËÇÔ· AOA ¢μ¡ÑÅÂÒ³ÁÔμÃ
11ÊËÇÔ· AOA ¢μªØÁá¾ÁèÒ¹ªØÁ¾Ù
· AOA 4EECO ¢μ»·โสด¾Oa¼e
สหวิทยาเขตเมืองขอนแก่น
สหวิทยาเขตกัลยาณมิตร
สหวิทยาเขตชุมแพม่านชุมพู
สหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่
7ÊËÇÔ· AOA ¢μáǧãËè (กำหนดเอง)
8ÊËÇÔ· AOA ¢¢μ¾ÃиÒμØÒÁá¡è¹
5ÊËÇÔ· AOA ¢μÍØ'Á¤§¤§¤ÕÃÕ
6ÊËÇÔ· AOA ¢μ˹ͧÊͧËéͧ - ¾ã
สหวิทยาเขตแวงใหญ่
สหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น
สหวิทยาเขตอุดมคงคงคีรี
สหวิทยาเขตหนองสองห้อง–พล
9ÊËÇÔ· AOA ¢μ¹éӾͧ-¡Ãйǹ
10ÊËÇÔ· AOA ¢×μàÇÕ§àÃͤÓ
· AOA 3EECO ¢μa¡e¹¹¤AAOª¾A¡Ei
https://sites.google.com/a/kksec.go.th/plc-kksec25/sanakngan-khet-phunthi-kar-suksa-mathymsuksa-khet-25

สหวิทยาเขตน้ำพอง-กระนวน
สหวิทยาเขตเวียงเรือคำ
สหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

 

 • การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความสามารถของครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะการคิดขั้นสูง การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความสามารถของครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะการคิดขั้นสูง
  ส่ง 27 ก.พ. 2564 21:32 โดย Dr.Kachen kongpila
 • ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ((Professional Learning Community: PLC) โดย ดร.ธีรพงษ์ แสงสิทธิ์ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม.25        คลิ๊ก ดาวนืโหลดที่ภาพ
  ส่ง 4 ก.ย. 2560 21:07 โดย Dr.Kachen kongpila
 • แนวคิด และหลักการเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional learning community) โดย ดร.ธีรพงษ์ แสงสิทธิ์ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม.25
  ส่ง 4 ก.ย. 2560 21:05 โดย Dr.Kachen kongpila
 • สหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์ : PLC        27 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. ดร.สายัณห์ ผาน้อย ผอ.สพม.25 เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการตามแผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) สหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์ ณ หอประชุม รร.แก่นนครวิทยาลัย โดยมี ดร.คเชนทร์ กองพิลา และคณะศึกษานิเทศก์ สังกัดสพม.25 เป็นวิทยากร และดร.วีระเดช ซาตา ผอ.รร.แก่นนครวิทยาลัย ประธานสหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์ คณะผู้บริหาร คุณครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ สังกัด รร. ในสหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์ จำนวนมากกว่า 150 คน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้
  ส่ง 13 ก.ค. 2560 03:50 โดย Dr.Kachen kongpila
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม » • เข้าร่วม PLC-KKsec25
  ส่ง 17 ก.ค. 2560 20:53 โดย Dr.Kachen kongpila
 • ข้อมูลอีเมล์ .......@kksec.go.th
  ส่ง 18 ก.ค. 2560 01:53 โดย Dr.Kachen kongpila
 • แนวทางการขับเคลื่อน PLC
  ส่ง 5 ก.พ. 2561 01:23 โดย Dr.Kachen kongpila
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินติดตาม นิเทศ PLC


เคล็ดลับ: วิธีการเปลี่ยนปฏิทินนี้กับของคุณเอง