หน้าหลัก

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  • ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนครูที่สอนในโรงเรียนในสังกัด ด้วยรองเลขาธิการ กพฐ. (นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ) ขอข้อมูลจำนวนครูที่สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดของท่าน สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลของ สพฐ ...
    ส่ง 21 เม.ย. 2563 22:23 โดย ศน. พัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์
  • ปฏิทินการมาปฏิบัติหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ สพม.25 ช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 รายชื่อของศึกษานิเทศก์ สพม.25 มาปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563
    ส่ง 7 เม.ย. 2563 00:59 โดย ศน. พัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์
  • เตรียมเปิดตัว Application การนิเทศออนไลน์ สำหรับศึกษานิเทศก์ เพื่อใช้การนิเทศออนไลน์  เตรียมเปิดตัวการใช้งานเร็วๆ นี้https://youtu.be/0Ux-YXUXfjs
    ส่ง 18 เม.ย. 2563 03:26 โดย ศน. พัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว/กิจกรรมการนิเทศ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินการปฏิบัติงาน


ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบนายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวัน เวลาปัจุบัน

จำนวนผู้เข้าชม

โครงการที่เกี่ยวข้อง


การจัดการเรัยนรู้ออนไลน์