หน้าแรก


****************************
ดาวน์โหลด Test Blueprint O-NET และตัวอย่างกระดาษคำตอบ ปีการศึกษา 2561 
****************************

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมและเอกสารประกอบการอบรม วันที่ 30 ตุลาคม 2561

ทั้งสองโฟลเดอร์เป็นโฟลเดอร์บีบอัด (.rar)
ให้ดาวน์โหลดลงคอมพิวเตอร์แล้วแตกโฟลเดอร์จะเจอกับโฟล์เดอร์นั้นๆ
************************************

สแกนคิวอาร์โค้ดเข้าร่วมกลุ่มไลน์ "ศูนย์สอบ สพม.25" 
เพื่อรับข่าวสารเกี่ยวกับการทดสอบต่างๆ เช่น O-NET, PISA เป็นต้น

*******************************************************************************

ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
หนังสือราชการงานวัดผลฯ ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

Comments