ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget
::  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น  ที่ตั้ง เลขที่ 176 หมู่ 6 ตำบลกุดเค้า  อำเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น ::

 

วิดีโอ YouTube