דף הבית

"עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל"         יגאל אלון

הרחובות בישוב שלי

איך נקבעים השמות לרחובות?

בכל ישוב יש ועדת שמות והיא נותנת שמות לרחובות בישוב.
בדרך כלל מחלקים את הישוב לאזורים,
וכל הרחובות באותו אזור מקבלים שמות בנושא מסויים.
למשל: מנהיגים בתולדות מדינת ישראל,
החי והצומח בישראל, רבנים ידועים,
סופרים, בעלי מלאכה שונים.

מיקום נהריה

רחובות בנהריה - השלימו במחברת נושא

 רחובות שאני מכיר רחובות החדשים לי
  
  
  
  

מפה של Google