דף הבית

     נהריה שלנו.... 

 
   מתי הוקמה נהריה? על ידי מי הוקמה העיר?
   מאין הגיעו התושבים הראשונים?
   מדוע הוחלט לקרוא לעיר בשם זה?
   מה פרוש השם נהריה? 
   מי קבע את שם העיר?
   היכן הוקמה העיר?
   מי החליט על הקמת העיר?


3d chart