ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานรับนักเรียน  ปีการศึกษา 2564
   โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
                                                                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิhttps://drive.google.com/file/d/1F86Bkl6xqOT26GhU6kltNpSauUuzHL4_/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1aneHFZaXA2_6OyzRhc3Xd83huK55NMEA/view?usp=sharing

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
http://kk.ac.th/news-detail_3760_74162
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://drive.google.com/drive/folders/1gBsKq4meMIGomb8Cm_qhW_U8LAgNp9wJ?usp=sharing

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------