ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานรับนักเรียน  ปีการศึกษา 2564
   โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
                                                                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TiZ7hGkXP_kdNPSdxfmTyk94QocUWO2I

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://kk.ac.th/news-detail_3629_76062


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepocjouTNhabV2iXsr70DqC0bhvwSAsGbBLoq8KdhqXwiVhA/viewform
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmJDVnvT1TvD7wC7THhuzT37pg099lc3aRmmYV46jz_7hc3A/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwf_S6IAVoDG0BbFWbd_euoxt_HmxELtbPWkQlM7eobs3WDQ/viewform

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------