ข่าวประชาสัมพันธ์


จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

posted Oct 12, 2009, 5:35 PM by Kuntinun Thipnont   [ updated Jul 16, 2017, 8:59 AM ]


โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ซึ่งได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่  3 - 7 กรกฎาคม 2560  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมชาย  คำพิทักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ทักษะการใช้ชีวิตและประสบการณ์ต่าง ๆ โดยเรียนรู้กระบวนการค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ นอกห้องเรียน สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอ่านและประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษา 121 วัด ณ พระธาตุชัยภูมิ

posted Oct 12, 2009, 5:34 PM by Kuntinun Thipnont   [ updated Jul 16, 2017, 8:48 AM ]


วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา นำโดย ดร.สมชาย  คำพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษา 121 วัด ในงานบุญประจำปีพระธาตุชัยภูมิ ณ วัดพระธาตุชัยภูมิ อรุณธรรมสถาน นับเป็นโอกาสอันดีในการทำบุญ อันก่อให้เกิดสิริมงคลแก่นักเรียนและคณะครูผู้เข้าร่วมงานบุญ ซึ่งถือเป็นงานที่วัดพระธาตุชัยภูมิได้จัดขึ้นทุก อันเป็นการส่งเสริมประเพณีอันงดงามของชาวไทยสืบสานตลอดมา

ศึกษาดูงานห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

posted Oct 12, 2009, 4:33 PM by Kuntinun Thipnont   [ updated Jul 16, 2017, 8:45 AM ]

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 คณะครูและนักเรียนยุวบรรณารักษ์ห้องสมุด โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เดินทางศึกษาดูงานห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ซึ่งเป็นหนึ่งในสามโรงเรียนของจังหวัดชัยภูมิที่ได้รับคัดเลือกเป็นห้องสมุดมีชีวิต การศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อศึกษาเทคนิคการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่าง ๆ ตามแนวทางห้องสมุดมีชีวิต จนสามารถนำมาประยุกต์ปรับใช้กับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ต่อไป

ภาพกิจกรรม

1-3 of 3