รายวิชาวิทยาการคำนวณ ว21182

ประกาศล่าสุด

  • ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบเก็บคะแนนก่อนสอบกลางภาค ปีการศึกษา 1/2563 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบเก็บคะแนนก่อนสอบกลางภาค ปีการศึกษา 1/2563* ข้อสอบทั้งหมดมี 20 ข้อ เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 10 คะแนนแบบทดสอบเก็บคะแนนก่อนสอบกลางภาค <<คลิก>>
    ส่ง 23 ส.ค. 2563 20:36 โดย นายอานนท์ชัย ไพศาลธรรม
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »