บทที่่ 4 การออกแบบปกวารสาร

การออกแบบปกนิตยสารและหนังสือขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ เช่น
1.การเลือกรูปภาพและการถ่ายภาพ เหลือที่ว่างเพื่อวางข้อความ
2.การเลือกฟอนต์
3.การเลือกสี
4.ความคิดสร้างสรรค์
5.การวางเลย์เอาท์


ที่มา : http://53010125001g12.blogspot.com/2013/02/blog-post_4745.html
Comments