Homeยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ครูพรลภัส พิบูลโภคาสมบัติ (ครูโส) นะคะ

เป็นเว็บไซต์ที่ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ที่ครูได้รับมอบหมายในการจัดการเรียนการสอน

ครูโส ได้เลือกสรร ค้นหา ความรู้และแบบฝึกหัด ใบงาน มาไว้ให้นักเรียนมากมายเลย 

ขั้นตอนแรก เลือกรายวิชาที่เราเรียนได้เลยค่ะ

ภาคเรียนที่ ๑ง32101 การงานอาชีพ ม๕ส30231 หน้าที่พลเมือง ม๕
ภาคเรียนที่ ๒