ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน


อักษรย่อ
ค.จ.

ต้นไม้ประจำโรงเรียน   คือ  ต้นแคซาย


เพลงมาร์ช ประจำโรงเรียน

จากยางโทน  ถึงหนองมะค่า  กิโลเมตร 21  สะดุดตา
โคกเจริญวิทยาศรีวิไล  ไปเถิดไป เดินเถิดเดิน ไปโคกเจริญวิทยา
เมื่อยามเรียน  เรามุ่งหน้า อนาคตงามหมดจดแจ่มเจิดจ้า
โคกเจริญ รักกีฬา สามัคคี  ระเบียบดี  มีอดทน เราร่วมผจญ มิยอมหวั่น
ผืนธง  ขาวแดง   กล้าแกร่ง เตือนใจมั่น  น้องพี่ไมตรี ผูกพัน
ร่วมสร้าง ร่วมสรรค์  สถาบันโคกเจริญ