> กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน


กิจกรรมบูรณาการ ม.2

โพสต์18 ม.ค. 2561 06:09โดยธัญสิทธิ์ ศรีสุจริตกิจกรรมบูรณาการ ม.1

โพสต์18 ม.ค. 2561 06:04โดยธัญสิทธิ์ ศรีสุจริตไม่มีชื่อ

โพสต์2 ม.ค. 2561 16:58โดยธัญสิทธิ์ ศรีสุจริต


กิจกรรมกีฬาสีปีการศีกษา 2560

โพสต์16 ก.ค. 2560 22:43โดยธัญสิทธิ์ ศรีสุจริตประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560

โพสต์21 มิ.ย. 2560 07:22โดยธัญสิทธิ์ ศรีสุจริต
กิจกรรมวันไหว้ครู 8-6-60

โพสต์8 มิ.ย. 2560 07:53โดยธัญสิทธิ์ ศรีสุจริต
ค่ายกล้าคุณธรรม เบญจวิถีศรีกาญจนา ระดับ ม.5 และ ม.6

โพสต์6 มิ.ย. 2560 06:59โดยธัญสิทธิ์ ศรีสุจริต   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2560 07:00 ]
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

โพสต์6 มิ.ย. 2560 06:53โดยธัญสิทธิ์ ศรีสุจริตปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์11 พ.ค. 2560 20:30โดยธัญสิทธิ์ ศรีสุจริต   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2560 06:55 ]
ประชุมกลุ่มโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2560 จ.กาญจนบุรี

โพสต์11 พ.ค. 2560 20:25โดยธัญสิทธิ์ ศรีสุจริต


1-10 of 84