> ที่ตั้งโรงเรียน

     

               ที่ตั้ง ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ตำบล เลม็ด อำเภอไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84110 โทรศัพท์ 0-7743-5200 โทรสาร 0-7743-2059 สังกัดสำนักงานเขตพื้นทการศึกษาี่มัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    มีพื้นที่ 56 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา โรงเรียนเข้าโครงการ (ที่กำลังดำเนินการ) โครงการจัดโรงเรียนลักษณะแบบโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ครบ 50 ปี หน่วยงานกรมสามัญศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ. 2538
Comments