Домашня сторінка

На сайті викладені матеріали для вчителів предмету "Захист Вітчизни", які працюють в міському проєкті "Майбутній захисник України", а також для учнів всіх навчальних закладів міста Кропивницького для дистанційної роботи на період карантину.


САЙТ СТВОРЕНО В ДОПОМОГУ ВЧИТЕЛЯМ ТА УЧНЯМ ПРЕДМЕТА  "ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ", 
А ТАКОЖ ВСІМ, КОГО ЦІКАВИТЬ НАША РОБОТА. 
ВСІ, ХТО БАЖАЄ, МОЖЕ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТА ОЦІНИТИ НАШІ МАТЕРІАЛИ Й РОЗРОБКИ,  А ТАКОЖ ЗАЛИШАТИ СВОЇ ВЛАСНІ.  Я БУДУ ЩИРО ВДЯЧНИЙ ЗА ПЛІДНУ СПІВПРАЦЮ.

Залишайте свої коментарі та пропозиції, натиснувши на кнопку  "ВІДГУКИ ТА КОМЕНТАРІ", яка знаходиться зверху бокового меню.

      Навчальний предмет «Захист Вітчизни» вивчається на підставі діючого законодавства та входить до інваріантної складової Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня, затверджених
 наказом МОН від 27.08.2010 N 834зі змінами, що внесені наказом МОН від 29.05.2014 №657 та наказ МОН №855 від 07.08.2015 та
.


Мета навчального предмета – 
формування в учнівської молоді життєво необхідних знань, умінь і навичок щодо захисту Вітчизни та системного уявлення про  військово-патріотичне виховання як складову частину патріотичного виховання.

Завдання  предмета:
підготовка учнівської молоді до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу;
- ознайомлення учнівської молоді з основами нормативно-правового забезпечення захисту Вітчизни, цивільного захисту та охорони життя і здоров'я;
- набуття знань про задачі Збройних Сил України та інших військових формувань, їх характерні особливості; засвоєння основ захисту Вітчизни, цивільного захисту, основ медичних знань; здійснення психологічної підготовки молоді до захисту Вітчизни;
- підготовка учнів до захисту Вітчизни, професійної орієнтації молоді, служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, визначених чинним законодавством.

ВІДЕОІНФОРМАЦІЯ

 
 
 
 


Сайт нашого кабінету охоплює не тільки питання програми предмету, тому матеріали будуть корисні як для учнів, які вивчають предмет "Захист Вітчизни", так і для тих, хто бажає довідатись більше інформації про Збройні Сили України. Ознайомтесь з вертикальним та горизонтальним меню сайту і знайдіть для себе цікаву інформацію. В розділі 
КОРИСНІ САЙТИ ви можете знайти адреси військових, освітніх та інших корисних сайтів.
Учнів запрошую звернути увагу на сторінку ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ, де знайдете матеріали навчальної програми предмету. Також для закріплення знань з вивчених тем на сторінці ВЛАСНІ РОЗРОБКИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ виконайте тести та інші інтерактивні завдання. В горизонтальному меню відвідайте сторінку ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ, де знайдете матеріал про наших земляків-героїв з яких варто брати приклад. З 2016 - 2017 навчального року запущений внутрішній інтернетресурс, який буде доступний тільки для учнів, які проходять навчання в нашій базовій школі, їх батьків та класних керівників.