Wat en hoe?
Kinderen uit de Knel is een groepsprogramma voor zes ouderparen en hun kinderen.
De oudergroep (ex-partners) komt acht keer twee uur bij elkaar, eens per 14 dagen.
Op hetzelfde moment komen de kinderen in groep bij elkaar, dit kunnen kinderen zijn tussen 4 en 18 jaar; voor jongere kinderen is de kindergroep nog te moeilijk. Als er alleen kinderen jonger dan 4 jaar zijn kunnen ouders toch (alleen) het ouderprogramma volgen.
    De ouders werken onder begeleiding van twee therapeuten aan het doorbreken van de destructieve patronen en aan het vinden van nieuwe oplossingen voor steeds terugkerende problemen. Het welzijn van de kinderen staat hierin steeds centraal. De groepsleden blijken elkaar goed te kunnen helpen. De  therapeuten scheppen een omgeving waarin positieve verandering mogelijk is. Zij geven informatie, opdrachten en oefeningen die ouders helpen nieuwe en constructieve stappen te maken. In de oudergroep wordt gewerkt aan thema’s die relevant zijn voor alle ouders die gevangen zitten in de zeer conflictueuze scheiding, ook wel vechtscheiding genoemd.
    De kinderen maken onder begeleiding van twee therapeuten met elkaar films, posters, tekeningen, graffiti, theater en muziek rond het thema ‘ouders die strijden’. Ze kunnen hier ook over spreken maar het hoeft niet. De therapeuten richten zich op de krachten van de kinderen en op het vergroten van hun weerbaarheid. 
De kinderen presenteren aan de ouders wat ze hebben gemaakt en de ouders presenteren aan de kinderen wat ze in het project hebben geleerd en wat ze de kinderen toewensen. Aan het eind wordt geëvalueerd en kijken we met ouders en kinderen of er nog een vervolgtraject nodig is.

Belangrijk is dat u als verwijzer beide ouders aanspreekt om hen te informeren rond het programma.
We verwachten immers dat beide ouders zich aanmelden (telefonisch of via het aanmeldformulier).  Ouders krijgen dan informatie toegestuurd en vragenlijsten die we vragen om ingevuld terug te bezorgen. Bij ontvangst van de vragenlijsten van beide ouders, worden ze samen uitgenodigd voor een eerste intakegesprek met de twee oudertherapeuten.

Deze eerste intake heeft tot doel om:

  • kennis te maken;
  • informatie te geven over de voorwaarden voor deelname;
  • informatie te geven over de werkwijze van de groep;
  • toe te lichten waarom het een voorwaarde is dat ouders juridische procedures (al dan niet tijdelijk) stop zetten;
  • om ruimte te geven aan vragen;
  • om met elkaar tot een besluit te komen of deelname van beide ouders kan bijdragen aan verbetering van de problematiek;

Ouders kunnen direct aangeven of ze mee willen doen en dan kan een tweede intake gesprek voor hen en een intake voor de kinderen worden ingepland. Ouders kunnen ook bedenktijd vragen, en dit maximaal een week.

Het tweede intakegesprek biedt ruimte aan vragen die zijn blijven liggen. De therapeuten kunnen deze vragen verder toelichten en ook de ouders om aanvullende informatie vragen.

De intake van de kinderen met één van onze kindertherapeuten vindt op dezelfde tijd plaats als het tweede intake gesprek voor de ouders.