Voor wie?
U denkt eraan om een gezin door te verwijzen voor het groepsaanbod van Kinderen uit de Knel?

De meeste scheidingen verlopen redelijk tot goed, bij een deel van de scheidingen zijn er problemen rond financiën en/of ouderschapsplan. Bij ongeveer de helft van deze laatste groep verloopt de scheiding zeer problematisch. Met deze laatste groep gaan we aan de slag in dit programma.
De scheiding is zeer complex geworden door slepende meningsverschillen die vaak ook worden uitgevochten via mediators, advocaten en hulpverleners. Niet alleen de twee ouders, ook de familie en vrienden om hun heen, en ook scholen en andere instanties, raken betrokken in de strijd. In de loop van dit proces is veel achterdocht en wantrouwen gegroeid die het steeds moeilijker maakt tot constructieve oplossingen te komen. In deze scheidingen raken kinderen gevangen en beschadigd.

Voorwaarde voor deelname aan het programma is dat alle gerechtelijke procedures tussen de ouders 'on hold' of stop gezet worden gedurende de loop van het programma.

HIER vindt u informatie over het wat en hoe van het programma