Welkom op de website van Kinderen uit de Knel - Vlaanderen

Je vindt op deze website meer informatie over dit therapeutische groepsprogramma
voor gezinnen die vastgelopen zijn in conflicten rond een (echt)scheiding.

Voor meer achtergrondinformatie over het ontstaan van het programma
verwijzen we graag naar de Nederlandse site www.kinderenuitdeknel.nl

 Het project Kinderen uit de Knel wordt in diverse provincies mogelijk gemaakt vanuit een intersectorale samenwerking tussen verschillende diensten in de jeugdhulpverlening: CGG, CAW, Jongerenwelzijn, K&G