Lijst Home‎ > ‎

Mijn zusje - Inez van Loon

Geplaatst 17 jun. 2015 04:11 door susan *   [ 17 jun. 2015 04:11 bijgewerkt ]

Over de gewoonten en geschiedenis van ´zigeuners´ weten we maar weinig. Wie weet bijvoorbeeld dat ´zigeuner´ door de rondtrekkende Sinti en Roma als scheldwoord wordt ervaren? En ook weinigen zullen weten dat er verschillende groepen nomaden zijn met hun eigen cultuur en tradities. Inez van Loon verdiepte zich in de geschiedenis en gewoonten van de gesloten Sinti-gemeenschap en schreef er een historisch jeugdboek over.

Perla trekt met haar familie door Duitsland, België en Nederland. Als het verhaal begint is het vlak voor de Tweede Wereldoorlog, Perla is dan zeven jaar. Als oudste dochter in het gezin is het normaal dat ze op haar jongere broertjes past en meehelpt in het huishouden. Haar moeder en tante gaan langs de deuren met koopwaar en voorspellen desgewenst de toekomst; de mannen verdienen geld met muziek maken en tijdelijk werk. De familie, die naast het gezin van Perla bestaat uit haar oom, tante en hun kinderen en de grootouders, merkt wel dat er steeds meer weerstand komt tegen hen, maar toch lukt het aardig volgens de vaste gewoonten te blijven leven.
Als de familie een winterstandplaats vindt bij een boer kan Perla naar school om te leren lezen en schrijven. Zij is de eerste in de familie die naar school wil en daar toestemming voor krijgt van Papoe, haar opa. Ook op school merkt Perla dat veel kinderen haar met de nek aankijken; vriendschap vindt ze bij een Joods meisje.
Langzaam maar zeker dringt de oorlog het leven van de Sinti steeds meer binnen. Uiteindelijk gebeurt het onvermijdelijke: de familie wordt afgevoerd naar een concentratiekamp.

Inez van Loon verstaat de kunst een indringend boek over een nare periode in de geschiedenis zo te schrijven dat het de lezer niet afschrikt. Een groot deel van het verhaal gaat over het dagelijks leven van de Sinti. Van Loon opent daarmee een onbekende wereld waarin de familiebanden hecht zijn, de man-vrouwrollen vast liggen en er geleefd wordt volgens oude tradities. Het is een liefdevolle omgeving waarin Perla opgroeit.
De familie wordt steeds meer opgejaagd en dat weet Van Loon overtuigend te beschrijven. De periode in Westerbork en hoe het de leden van de familie verder vergaat beschrijft ze kort, maar indringend.
Parallel aan het verhaal van Perla loopt het verhaal van Marla dat zich afspeelt in 1957. Marla woont in Limburg waar ze uitbundig haar dertiende verjaardag viert. Ze ontdekt echter op die dag dat ze een pleegkind is, een oorlogskind waarvan de geschiedenis niet bekend is. Marla en haar pleegouders proberen toch om zoveel mogelijk te weten te komen.
De verhalende stijl van Van Loon leest prettig weg, al zijn er hier en daar wel wat haperingen in het taalgebruik en vertelperspectief. Soms wordt er midden in de tekst een grote tijdsprong gemaakt of is er een plotselinge wisseling van vertelperspectief. Toch is Mijn zusje een sfeervol en indringend boek dat de lezer meeneemt naar een onbekende en fascinerende wereld.

Mijn zusje
Inez van Loon


Clavis, 2015     € 19,95

Andere boeken van Inez van Loon op kinderboekenpraatjes: