מועצת תלמידים

תהליך בחירות למועצת תלמידים

מועצת התלמידים הינה מסגרת אחת מתוך מגוון מסגרות המסייעות בטיפוח מעורבות חברתית.

במסגרת ערך חודש חשוון שהוא: מעורבות חברתית קיימנו בבית הספר בחירות למועצת התלמידים. 

מועצת התלמידים הינה קבוצת תלמידים פעילים שנבחרים על ידי כיתות ד' ה' ו'.

 כל תלמיד שרצה להיבחר למועצת התלמידים הכין מצע בחירות שבו הצהיר וניסה לשכנע:

·       במה הוא יכול לתרום לכלל תלמידי בית הספר?

·       מדוע הוא המתאים לתפקיד זה?

 לאחר שהמועמדים הציגו את המצע שלהם, חברי הכיתה בחרו בשני נציגים מהכיתה למועצת התלמידים.

המועמדים ליו"ר המועצה הציגו את המצע שלהם לפני תלמידי בית הספר לאחר שחשפו הנציגים את מצע החירות שלהם המשיכו המועמדים בתעמולת הבחירות, הקפידו לשמור על 

כבוד הדדי,סבלנות וסובלנות שהם חלק מייסדות הדמוקרטיה.


ייComments