Co oferujemyIndywidualne, bezpłatne rozmowy z:
  • doradcą małżeńskim i rodzinnym (ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki małżeństwa sakramentalnego)
  • nauczycielem metod rozpoznawania płodności (również dla narzeczonych przygotowujących się do małżeństwa)
  • prawnikiem – sprawy rodzinne i cywilne
Jak się umówić?