Di cư an toàn & phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em

TRƯỜNG THPT THẠNH ĐÔNG

 
         
  

HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH

DI CƯ AN TOÀN VÀ PHÒNG CHỐNG BUÔN BÁN PHỤ NỮ TRẺ EM

NĂM 2009

Căn cứ vào kế hoạch số 218/SGDĐT-GDTrH  ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về việc thực hiện dự án “Nâng cao nhận thức về Di cư an toàn và phòng chống buôn bán Phụ nữ và trẻ em”. Căn cứ vào nội dung tiếp nhận qua cuộc hội thảo ngày 12, 13 /12 năm 2008. Căn cứ vào chương trình, kế hoạch số 198/ KH-TĐ của BGH. Nhóm thực hiện chương trình nhà trường đã phát động chiến dịch “Nâng cao nhận thức về Di cư an toàn và phòng chống buôn bán Phụ nữ và trẻ em  năm 2009 và thu được kết quả như sau:

1. Tìm hiểu kiến thức:

Tổ chức 4 tuần (8 buổi) sân chơi đầu tuần do chính học sinh soạn thảo và dẫn chương trình với sự hướng dẫn của ban phụ trách dự án gồm các hình thức:

-         Thi trắc nghiệm

-         Thi giải ô chữ.

-         Thi xử lý tình huống (Mỗi tình hướng có dựng tiểu phẩm sách vai).

2. Phát động làm sản phẩm:

`Sau 4 tuần phát động từ ngày 9/2-9/3/2009 đã thu về được 175 sản phẩm của cá nhân và tập thể các lớp tham gia với các thể loại: Chuyện ngắn 32; thơ 56; tiểu phẩm 35, tranh vẽ 43; ảnh chụp 9.

Hiện ban giám khảo đang chấm và chọn những sản phẩm tốt nhất để trao giải và gởi về trung tâm dự án dự thi.

3. Tổ chức trong tiết học ở các môn: GDNGLL 35 tiết/35 lớp; GDHNN 35 tiết/35 lớp.

4. Tổ chức hội thi toàn trường: (ngày 15/03/2009 tại sân trường).

-BTC thành lập 12 đội dự thi được qui định theo các nhóm lớp sau lập thành một đội:(12TN1,2,3); (12XH1,2,3); (12C, CB1, CB2); (11TN1, 11B); (11XH1,2,3); (11TN2, 11D); (11A1,11A2); (11CB1,CB2, 11C1,2); (10A1,2,3); (10B1,2,10D); (10C1,2,3,4); (10CB1,2,3).

 -Có 03 vòng thi

+Vòng 1: Trắc nghiệm A,B,C,D.

+Vòng 2: Giải ô chữ

+Vòng 3: Tiểu phẩm: Các đội có thể chọn 1 trong 2 nội dung: DCAT hoặc PCBBPNTE.

Với sự tuyên truyền và phát động kịp thời đã giúp cho học sinh hiểu được lợi ích của chiến dịch. Nhờ đó mà hội thi thành công tốt đẹp. Các em tham gia rất tích cực, thể hiện được khả năng hiểu biết sâu rộng, có kỷ năng ứng xử tốt thể hiện qua các tiểu phẩm tham gia.

Hiện nay ban dự án nhà trường đang tiếp tục lồng ghép chiến dịch này vào trong chương trình tư vấn nghề cho các em học sinh khối 12. Nhằm giúp các em có đủ thông tin, kiến thức và kỷ năng trong việc chọn nghề, ngành học, đặc biệt là kỷ năng sống xa nhà.

                                                                                                         

                                                                    Nhóm thực hiện
Comments