Trang chủ

Thông=báo================================

 
Văn=bản=============================================

Khảo thí:
=> Dự thảo cấu trúc đề kiểm tra CC NN-TH để tham khảo (chi tiết ...)
=> Dự kiến lịch kiểm tra CC NN-TH các huyện, thị, thành năm 2015(chi tiết ...)
Công văn 217/SGD&ĐT-CN-TX ngày 14/11/2006 của Sở GDĐT Về việc thu chi Tin học - Ngoại ngữ ABC (chi tiết ...)
Công văn 113/SGD&ĐT-KT ngày 30/9/2008 của Sở GD&ĐT Về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên (chi tiết ... File biểu mẫu)
- Quy định 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008 Về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên (chi tiết ...)

Kiểm định:
* Bộ:
- Mầm non:
+ Thông tư 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/8/2014 (tải file).
+ Hướng dẫn 6339/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 05/11/2014(tải file).
- Phổ thông:
+ Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 (tải file).
+ Hướng dẫn 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28/12/2012 (tải file).
+ Hướng dẫn 46/KTKĐCLGD-KĐPT ngày 15/01/2013 (tải file).
+ Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 Điều lệ trường Tiểu học (tải file).
+ Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 Điều lệ trường Trung học (tải file).
* Sở:
+ Hướng dẫn 550/HD-SGDĐT ngày 09/5/2013 Về định mức chi kinh phí thực hiện KĐCLGD  (tải file).


Trích chỉ thị 34
Tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, năng suất lao động, thực hành tiết kiệm. Đó là chỉ thị 34 của Thủ tướng ban hành ngày 03/12/2008.
Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện triển khai hệ thống thư điện tử tại cơ quan nhà nước các cấp; tạo lập hộp thư điện tử cho cơ quan, cán bộ công chức viên chức.
Từ ngày 01/01/2009, tại những nơi đã bảo đảm về hạ tầng kỹ thuật, bắt buộc ứng dụng hệ thống thư điện tử vào hoạt động của cơ quan nhà nước từ cấp quận, huyện, sở, ban, ngành đối với các tỉnh, thành và các đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
Cũng theo tinh thần của chỉ thị này, các loại văn bản như lịch công tác, các tài liệu trao đổi phục vụ công việc, phục vụ các cuộc họp, những văn bản gửi đến những cơ quan để biết, để báo cáo thì đều phải thực hiện gửi, nhận qua hệ thống thư điện tử

Tiện=ích,=ứng=dụng=======================

Lịch đi công tác phòng KT&KĐCLGD

 

Liên hệ

- Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở GD&ĐT Kiên Giang (21/3/2006):
ĐC: cửa số 03, 04 tầng trệt khu nhà lầu mới (gần căn tin Sở GDĐT)
ĐT: 0773862680
Email: phongktkd.sokiengiang@moet.edu.vn

Họ và tên
==========================
Chức vụ
============
ĐT
==========
==========
Email
=======================
Ô. Phạm Văn Toàn - 1953 Trưởng phòng Nghỉ hưu theo chế độ 01/12/2013 0919088947 toanpv.kthi@kiengiang.edu.vn
Ô. Đào Viết An - 1966 Trưởng phòng 0773862680 0932811499 andv@kiengiang.edu.vn 
Ô. Nguyễn Gia Đẳng - 1978 Phó Trưởng phòng  0773862680 0913613943 dangng@kiengiang.edu.vn
Ô. Võ Đức Minh - 1971 Chuyên viên 0773862680 0946799345 minhvd.kthi@kiengiang.edu.vn
B. Nhan Thị Phương Thu - 1974     Chuyên viên 0773862680 0912276797 thuntp.kthi@kiengiang.edu.vn
Ô. Nguyễn Hùng Sơn - 1961 Chuyên viên nghỉ việc
01/10/2012
xuất cảnh
12/2012
sonnh.ttra@kiengiang.edu.vn 
 
- Đăng ký lịch kiểm tra chứng chỉ:
Ô. Nguyễn Gia Đẳng
ĐC: cửa 03
CQ: 0773862680

- Nhận lệ phí, file danh sách thí sinh đăng ký kiểm tra chứng chỉ:
Ô. Võ Đức Minh
ĐC: cửa 03
CQ: 0773862680

- Chỉnh sửa, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chứng chỉ:
B. Nhan Thị Phương Thu
ĐC: cửa 03
CQ: 0773862680


 

Ảnh hoạt động

0. Phòng KT&KĐCLGD
1.Phạm Văn Toàn

2. Đào Viết An

3. Nguyễn Gia Đẳng
4. Võ Đức Minh
5. Nhan Thị Phương Thu
6. Nguyễn Hùng Sơn

 
http://sites.google.com/a/kiengiang.edu.vn/phongktkd/Home/files/newred_ico.gif?attredirects=0&d=1
http://sites.google.com/a/kiengiang.edu.vn/phongktkd/Home/files/new_ico.gif?attredirects=0&d=1
http://sites.google.com/a/kiengiang.edu.vn/phongktkd/Home/files/n_ico.gif?attredirects=0&d=1
Ċ
Nguyễn Gia Đẳng,
05:53 03-01-2009
ċ
ChromeSetup.ex_
(475k)
Nguyễn Gia Đẳng,
22:51 12-01-2009
ċ
FoxitReader.ex_
(2039k)
Nguyễn Gia Đẳng,
22:47 12-01-2009
ċ
GoogleVoiceAndVideoSetup.ex_
(476k)
Nguyễn Gia Đẳng,
22:52 12-01-2009
ċ
PDFReader.ex_
(1668k)
Nguyễn Gia Đẳng,
22:49 12-01-2009
ċ
SumatraPDF.ex_
(924k)
Nguyễn Gia Đẳng,
22:40 12-01-2009