KIC-NEWS‎ > ‎

สสว. ร่วมกับ มช. จัดโครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพก้าวไปสู่ SMEs ระยะที่ 2 (ภาคเหนือ)

โพสต์28 ส.ค. 2556 20:40โดยWananya Weraprechakul

ผลักดัน ผปก.OTOP สู่ธุรกิจ SMEs ระยะที่ 2 จ.พิษณุโลกวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด “กลยุทธ์การตลาด การออกงานแสดงสินค้าและการสร้างแบรนด์” (Marketing strategy, Trade show preparation & Brand Building) โดยวิทยากร คุณศิริชัย เลิศศิริมิตร นายกสมาคมของขวัญของชำร่วยไทยและของแต่งบ้าน, กรรมการผู้จัดการ บริษัท Precious Memory จำกัด ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการ 

วันที่ 23 สิงหาคม 2526 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบตลาดและศึกษาดูงานในต่างประเทศ (กิจกรรมจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13-18 กันยายน 2556 ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน) โดยมีผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตัวแทนจากผู้ประกอบการจากประเทศจีน ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบและการจัดแสดงสินค้าหน้าร้าน ร่วมเป็นกรรมการในการคัดเลือกผู้ประกอบ 4 ราย จากทั้งหมด 17 ราย 
วันที่ 23-25 สิงหาคม 2556 ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า พิษณุโลก จัดกิจกรรมการทดสอบตลาดในประเทศ กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติ์จากคุณวิทวัส ล่ำซำ รองผู้อำนวยการสำนักประสานและบริหารโครงการ (ปบ.) สสว., คุณวัชรุน จุ้ยจำลอง ผอ.ส่วนบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2, ตัวแทนจากศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า พิษณุโลก และตัวแทนจากศูนย์นวัตกรรมฯ ร่วมเปิดงานกิจกรรมการทดสอบตลาดในประเทศ ครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดประสบการณ์จากการออกบูธจัดจำหน่ายสินค้าด้วยตัวเอง ประกอบกับสามารถพัฒนารูปแบบการจัดแสดงสินค้าหน้าร้านและการนำเสนอสินค้าของตนให้ดูน่าสนใจ ดึงดูดลูกค้า โดยภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าของผู้ประกอบการทั้ง 17 ราย อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันงา เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องสำอางค์/สินค้าสำหรับความสวยความงาม โต๊ะ/เก้าอี้จากไม้ เครื่องประดับทำจากเงินและทองคำ เป็นต้น
Comments