KIC-NEWS‎ > ‎

ก.ท่องเที่ยว ผนึกกำลัง มช.เร่งเฝ้าระวังปัญหาการท่องเที่ยวที่แสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กเมืองพัทยา

โพสต์26 ส.ค. 2556 00:54โดยWananya Weraprechakul

เฝ้าระวังปัญหาการแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กพื้นที่เมืองพัทยา


วันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมไดอาน่า การ์เด้น รีสอร์ท พัทยา นางนิรมล เปลี่ยนจรูญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาการท่องเที่ยวที่แสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กในพื้นที่เมืองพัทยา ดำเนินงานโดย กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเล็งเห็นความสำคัญร่วมกันและมีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันยับยั้งปัญหาการท่องเที่ยวที่แสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็ก โดยเฉพาะพื้นที่สุ่มเสี่ยงที่จะต้องมีการเฝ้าระวังและพัฒนาอย่างเร่งด่วน มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการเกิดปัญหาการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป โดยการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมในเมืองพัทยาและชลบุรี หน่วยงานทั้งภาครัฐ/เอกชน และนักศึกษา รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่สามารถสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาการท่องเที่ยวที่แสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กและมีส่วนร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
Comments