การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมตกแต่งภาพ ‎(Adobe Photoshop)‎ ระดับต้น

030959การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมการคิดคำนวณ ‎(Microsoft Excel 2010)‎ ระดับต้น

010959การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

300859ประชุมครูคณิตเพชรมงกุฎ

เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู


ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »
mment