Video Hội Ngộ và Tours 

Video Hội Ngộ và Tours

 

Hội Ngộ Đại Học Khoa Học SaiGon ở Sydney 2015 - Lời Mở Đầu


Hội Ngộ Đại Học Khoa Học Saigon - Chào Mừng Quan khách


Hội Ngộ Đại Học Khoa Học SaiGon ở Sydney 2015 - Thầy Cô Khoa Học


Hội Ngộ Đại Học Khoa Học SaiGon ở Sydney 2015 -Cái Nhà Là Nhà Của Ta

Đại Học Khoa Học SG - Liên Khúc Sinh Viên và Tình Yêu

Hội Ngộ Đại Học Khoa Học SaiGon - Cám ơn của Ban Tổ Chức

Đại Học Khoa Học SG - Việt Nam Ngàn Đời - ThanhĐối, LongDung, Bach Liên, Lệ Chi

Đại Học Khoa Học SG - Vui Ngày Gặp Lại - Cheers

Đại Học Khoa Học SG - Chỉ Là Giấc Mơ Qua - Tuyết, Định, Dung, Huệ, Phương, LệChi 

Đại Học Khoa Học SG -Tiếng Hát Với Cung Đàn - Liên, Định, Duyệt, Đối

Đại Học Khoa Học SG - Tóc Mây Nào Bay -Lê Vân Tú + Phương Mai

Đại Học Khoa Học SG - Đôi Mắt Người Sơn Tây - Dr. Nguyễn Minh Đối

Đại Học Khoa Học SG - Mắt Lệ Cho Người - Kim Dung

Đại Học Khoa Học SG - Màu Kỷ Niệm - Dr. Tường Duy Long

Đại Học Khoa Học SG - Sầu Đông - Đinh Thanh Liêm

Đại Học Khoa Học SG - Không Còn Mùa Thu - Bạch Liên

Đại Học Khoa Học SG - Dona Dona - Kim Thanh

Đại Học Khoa Học SG - Khi Người Yêu Tôi Bệnh - Phó Thịnh Viêt + Linh

Đại Học Khoa Học SG - Ca Vong cổ - Bác Sĩ Điền Hòa Lễ


Đại Học Khoa Học SG -Xin Hãy Rời Xa - Nguyễn Bá Duyệt


Đại Học Khoa Học SG -Tình Anh Bán Chiếu - Đỗ Văn Thanh 


Đại Học Khoa Học SG - Đưa Em Về Miệt Vườn  - Võ Thu Thủy


Đại Học Khoa Học SG - Mùa Đông Của Anh - Minh Đối + Kim Thanh

 

Đại Học Khoa Học SG - Tà Áo Cưới - Đặng Văn Cang

Đại Học Khoa Học SG - Hoài Cảm - Cung Đình Lộc

Đại Học Khoa Học SG - Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu - Ngọc Định

Đại Học Khoa Học SG - Đưa Em Vào Hạ - Kim Dung

Đại Học Khoa Học SG - Đêm Nhớ Trăng SàiGòn - Dr. Nguyễn Minh Đối

Đại Học Khoa Học SG - Tiệc Tàn - Đinh Thanh Liêm

Hội Ngộ Đại Học Khoa Học SG Sydney 2015 - Giờ Chia Tay


Hội Ngộ - Đại Học Khoa Học SG 2015 - Dinner Cruise

Hội Ngộ - Đại Học Khoa Học SG 2015 - Sydney Tours - Chợ Việt Nam

Hội Ngộ - Đại Học Khoa Học SG 2015 - Sydney Tours 2 - Bondi, Manly, Opera Househttps://www.youtube.com/watch?v=1R8kSFCtOX0

https://www.youtube.com/watch?v=Z3Vy9h_rtdI&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=AClFx15wtnw

https://www.youtube.com/watch?v=h_-5kH_mTZk

https://www.youtube.com/watch?v=j6mdgaKh1wI

https://youtu.be/l3768opynAQ

https://www.youtube.com/watch?v=JyqcFvCf--I


https://www.youtube.com/watch?v=SUGijBXw4iE

https://www.youtube.com/watch?v=bwwm2eqnNSs

https://www.youtube.com/watch?v=8W_YpUnFapU

https://www.youtube.com/watch?v=MUu-BD60zi8

https://www.youtube.com/watch?v=eXVNWBeY6j0

https://www.youtube.com/watch?v=UgpL9oZDRGM

https://www.youtube.com/watch?v=q7ItpvcwVlk

https://www.youtube.com/watch?v=SbKwcpyi-Xs

https://www.youtube.com/watch?v=XGXOeIVgZcU

https://www.youtube.com/watch?v=wXBiwXCGMf4

https://www.youtube.com/watch?v=lv8sq1WcdJE

https://www.youtube.com/watch?v=JKYQhC0maic

https://youtu.be/jz_0aue9Btg

https://www.youtube.com/watch?v=gEYNYE8q1gU

https://www.youtube.com/watch?v=QRvaEu_EXnw

https://www.youtube.com/watch?v=BJPMRHBsYCE

https://youtu.be/E8ECXa6bjuU


https://www.youtube.com/watch?v=91xnV6R1nsE


https://www.youtube.com/watch?v=-OTUGaZyQBc

https://www.youtube.com/watch?v=OT8fCvVZgbc

https://youtu.be/3QrIEDiDFIA

https://youtu.be/BRmGswY0op4

https://youtu.be/cmvhDY-2DsU

https://www.youtube.com/watch?v=cmvhDY-2DsU&feature=youtu.be

https://youtu.be/VPZ6oxQMqWY