Nguyễn Lợi - Ở nơi nào em còn nhớ - Ngô Thụy Miên

YouTube Video