Trang chủ

Mới cập nhật

 • Điểm danh hàng tháng cập nhật SIS    GVCN vào tap GVCN - Học sinh lấy file dữ liệu nhập điểm danh hàng tháng gửi lại cho Thi trước ngày 15 tháng sau. Riêng tháng 8 - 9 các GVCN ...
  Được đăng 01:59, 10 thg 11, 2014 bởi Phạm Hữu Thi Trường THPT Tôn Đức Thắng
 • NHẬP THÔNG TIN HOC SINH GVCN các lớp lấy file danh sách lớp của minh về hoàn thành thông tin cơ bản của học sinh rồi gửi mail lại cho Thi (toán) hạn chót 28 ...
  Được đăng 07:51, 17 thg 10, 2014 bởi Phạm Hữu Thi Trường THPT Tôn Đức Thắng
 • Thông báo    Trang thông tin này nhằm cung cấp các biểu mẫu, thông tin... nội bộ trường THPT Tôn Đức Thắng. Mình thành lập trang này nhằm bổ xung khuyết điểm của ...
  Được đăng 08:33, 23 thg 9, 2014 bởi Phạm Hữu Thi Trường THPT Tôn Đức Thắng
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 3. Xem nội dung khác »

Thông tin GVCN - HS

 • File nhập hạnh kiểm cuối năm năm học 2014-2015   0k - 06:19, 19 thg 3, 2015 bởi Phạm Hữu Thi Trường THPT Tôn Đức Thắng (v1)
  ‎GVCN lấy file nhập hạnh kiểm cuối năm và hoàn thành gửi chung với hạnh kiểm học kỳ 2 năm học 2014-2015.‎
 • FILE cập nhật số vắng tháng 5/2015   0k - 22:30, 2 thg 3, 2015 bởi Phạm Hữu Thi Trường THPT Tôn Đức Thắng (v1)
  ‎GVCN lấy file cập nhật số vắng tháng 5 vào SIS‎
 • FILE cập nhật số vắng tháng 4   0k - 22:26, 2 thg 3, 2015 bởi Phạm Hữu Thi Trường THPT Tôn Đức Thắng (v1)
  ‎GVCN lấy file cập nhật số vắng tháng 4‎
 • FILE nhâp hạnh kiểm HỌC KỲ 2   0k - 22:23, 2 thg 3, 2015 bởi Phạm Hữu Thi Trường THPT Tôn Đức Thắng (v1)
  ‎GVCN lấy file cập nhật Hạnh Kiểm học kỳ 2‎
 • FILE cập nhật số vắng tháng 3   0k - 22:20, 2 thg 3, 2015 bởi Phạm Hữu Thi Trường THPT Tôn Đức Thắng (v1)
  ‎GVCN lấy file nhập cập nhật số vắng tháng 3 ở link bên‎
 • FILE cập nhật số vắng tháng 2/2015   0k - 00:58, 17 thg 1, 2015 bởi Phạm Hữu Thi Trường THPT Tôn Đức Thắng (v1)
  ‎GVCN kick vào link bên để lấy file điểm danh số vắng tháng 2/2015 cập nhật SIS‎
 • FILE cập nhật số vắng tháng 1 / 2015   0k - 00:48, 17 thg 1, 2015 bởi Phạm Hữu Thi Trường THPT Tôn Đức Thắng (v1)
  ‎GVCN kick vào link (chữ XEM bên cạnh) lấy file điểm danh số vắng tháng 1 cập nhật SIS‎
Hiển thị 7 tệp từ trang GVCN - Học sinh.

Các biểu mẫu mới cập nhật

 • Các biểu mẫu dành cho GVCN và Tổ trưởng chuyên môn   0k - 18:18, 21 thg 8, 2015 bởi Phạm Hữu Thi Trường THPT Tôn Đức Thắng (v1)
  ‎một số biểu mẫu dùng cho công tác chủ nhiệm và quản lý tổ chuyên môn‎
 • FILE nhập điểm HK 2 năm học 2014 - 2015   0k - 22:35, 2 thg 3, 2015 bởi Phạm Hữu Thi Trường THPT Tôn Đức Thắng (v1)
  ‎GV vào link bên lấy file điểm học kỳ 2 hoàn thành và gửi phòng máy đúng thời hạn để không ảnh hưởng công việc chung của nhà trường.‎
 • FILE nhập điểm học kì I năm học 2014-2015   0k - 23:59, 13 thg 11, 2014 bởi Phạm Hữu Thi Trường THPT Tôn Đức Thắng (v1)
  ‎GV vào link (kick vào chữ Xem bên cạnh) lấy file dữ liệu về nhập điểm học kì I.‎
 • Bảng điểm cá nhân năm học 2014 - 2015   0k - 01:53, 10 thg 11, 2014 bởi Phạm Hữu Thi Trường THPT Tôn Đức Thắng (v1)
  ‎GV lấy file bảng điểm cá nhân có thể tự in sổ điểm các nhân của minh‎
 • Ke hoach giang dạy cá nhân học thêm dạy thêm.doc   0k - 23:51, 26 thg 9, 2014 bởi Phạm Hữu Thi Trường THPT Tôn Đức Thắng (v1)
  ‎Mẫu kế hoạch dạy thêm - học thêm.‎
 • Mau TH BDTX cua to.doc   60k - 07:33, 23 thg 9, 2014 bởi Phạm Hữu Thi Trường THPT Tôn Đức Thắng (v1)
  ‎Mẫu Tổng hợp đăng kí BDTX của tổ CM‎
 • Mau KH ca nhan BDTX.doc   51k - 07:32, 23 thg 9, 2014 bởi Phạm Hữu Thi Trường THPT Tôn Đức Thắng (v1)
  ‎Mẫu kế hoạch BDTX dành cho cá nhân.‎
Hiển thị 7 tệp từ trang Các biểu mẫu.

Các văn bản - tài liệu mới cấp nhật

 • Phần mềm nối file có đuôi mở rộng .001   0k - 18:26, 21 thg 8, 2015 bởi Phạm Hữu Thi Trường THPT Tôn Đức Thắng (v1)
  ‎Phần mềm nối file có đuôi mở rộng .001‎
 • Bộ SGK THPT điện tử thực hiện năm 2018 theo yêu cầu đổi mới SGK   0k - 18:24, 21 thg 8, 2015 bởi Phạm Hữu Thi Trường THPT Tôn Đức Thắng (v1)
  ‎Các quý Thầy, Cô load 76 file (mỗi file 30MB ) hơn 2G dữ liệu về dùng phần mềm ghép file dạng .001 để nối lại sau đó giải nén và cài đặt. Dữ liệu đầy đủ file hỗ trợ có hướng dẫn..‎
 • Lý thuyết các phương pháp dạy học tích cực ...   0k - 18:21, 21 thg 8, 2015 bởi Phạm Hữu Thi Trường THPT Tôn Đức Thắng (v1)
  ‎Lý thuyết và cách áp dụng các PPDH tích cực và các chuyên đề dạy học tích hợp liên môn theo yêu cầu đổi mới...‎
 • Danh muc Truong 12.pdf   139k - 03:21, 27 thg 3, 2015 bởi Phạm Hữu Thi Trường THPT Tôn Đức Thắng (v3)
 • Danh muc Huyen-Thi-TP.pdf   93k - 03:20, 27 thg 3, 2015 bởi Phạm Hữu Thi Trường THPT Tôn Đức Thắng (v3)
 • Danh muc Xa-Phuong.pdf   194k - 03:20, 27 thg 3, 2015 bởi Phạm Hữu Thi Trường THPT Tôn Đức Thắng (v3)
 • FILE hướng dẫn sử dụng web "truongtructuyen.edu.vn"   0k - 20:26, 21 thg 1, 2015 bởi Phạm Hữu Thi Trường THPT Tôn Đức Thắng (v3)
  ‎File hướng dẫn khai báo thông tin cá nhân cho GV và HS trên diễn dàn trường học kết nối và cách sử dụng tài khoản được cấp.‎
Hiển thị 7 tệp từ trang Văn bản - tài liệu.

Thời khóa biểu - lịch thi

 • TKB số 1(16-17)hoan chinh.xls   0k - 05:02, 6 thg 9, 2016 bởi Phạm Hữu Thi Trường THPT Tôn Đức Thắng (v1)
  ‎TKB số 1 năm học 2016-2017 áp dụng từ 5/9/2016‎
 • tkb6'.xls   0k - 19:08, 1 thg 2, 2015 bởi Phạm Hữu Thi Trường THPT Tôn Đức Thắng (v3)
  ‎TKB số 6' áp dụng từ ngày 2/2/2015‎
 • tkb4.xls   0k - 01:55, 10 thg 11, 2014 bởi Phạm Hữu Thi Trường THPT Tôn Đức Thắng (v3)
  ‎TKB số 4‎
 • tkb2(Dieu chinh).14-15.xls   0k - 22:15, 11 thg 10, 2014 bởi Phạm Hữu Thi Trường THPT Tôn Đức Thắng (v3)
  ‎TKB số 2 (điều chỉnh) áp dung từ ngày 13/10/2014‎
 • tkb2.14-15.xls   103k - 07:37, 23 thg 9, 2014 bởi Phạm Hữu Thi Trường THPT Tôn Đức Thắng (v3)
  ‎Thời khóa biểu số 2 năm học 2014-2015‎
 • tkb1.14-15.xls   99k - 07:37, 23 thg 9, 2014 bởi Phạm Hữu Thi Trường THPT Tôn Đức Thắng (v3)
  ‎Thời khóa biểu số 1 năm học 2014-2015‎
Hiển thị 6 tệp từ trang Thời khóa biểu - Lịch thi.