תוכנית עבודה חיים ברשת

בית ספר יסודי אבן ח'לדון - דבוריה

תוכנית אינטרנט הבטוח " חיים ברשת"

תוכנית עבודה אינטרנט בטוח " חיים ברשת"

השימוש באינטרנט הפך לחלק ממהלך החיים היום יומי שלנו. אנו משתמשים בו לצרכי לימודים, בידור ויצירת קשר עם חברים. ילדינו "חיים ברשת" באופן פיזי במשך שעות רבות מהיום כחלק מפעילות פנאי, לימוד וחברה, לצערנו, בצד עושר המידע והרחבת האופקים, מביא איתו האינטרנט סכנות אפשריות למשתמש. משפיעים על חיינו בכל התחומים.

   

עלינו כהורים ומחנכים לשמור על רווחתם ושלומם של הילדים במרחב הממשי והמקוון ולתת להם כלים להתנהלות נבונה במרחב הווירטואלי.

לחנך את התלמידים להתנהלות נבונה ברשת תוך כדי שמירה על אתיקה ומוגנות, שימוש במידע תוך כדי בקרה, זהירות, תבונה, אחריות, יושר וכבוד כלפי הזולת וכלפי המידע, שמירה על זכויות יוצרים, שמירה על פרטיות, ובעיקר להיות ערים לסכנות. כל זאת תוך כדי הקניית כלים התנהגותיים וטכנולוגיים להתמודדות עם הסביבה הווירטואלית.
צוות חיים ברשת

תוכנית חיים ברשתComments