Om Distriktet

Distriktets historie
Oprindeligt var Aalborg distrikt en trop i Vendsyssel division. Aalborg 1. trop er stiftet 9. april 1924, gruppen hedder i dag Constantia.

Vendsyssel division blev oprettet den 19. april 1925 og bestod i første omgang af 4 troppe: Holt Bjerg, Aalborg, Hjørring og Halvrimmen.

Aalborg 2. trop: Cimbrene kom til den 22. februar 1926. I 1927 havde 1. og 2. trop tilsammen 75 medlemmer fordelt på: tropsfører, tropsassistenter, patruljefører med og uden 1. klasse prøve, fungerende patruljeførere, 1. og 2. klasses spejdere og rekrutter!

Sct. Jørgen Gruppe stiftes den 5. januar 1928 og bliver dermed Aalborg 3. trop. Aalborg 4. trop kommer til i 1930 og er kendt som "Knuden", Aalborg. Tropsføreren, P.O Sørensen, og tropsassistent Marius Hansen kom begge fra Constantia. På den måde kan man sige, at Constantia er stamtrop for "Knuden".

Hvornår Aalborg division blev oprettet som division fortaber sig lidt i det uvisse. Ved korpsmønstringen i 1931 er Aalborg stadig en afdeling under Vendsyssel division, de første kendte mønstringsskemaer, hvor Aalborg division optræder, er fra 1944.

I år 2002 besluttede korpset en strukturændring i korpset, det betød at divisionerne blev nedlagt og et større antal mindre distrikter blev oprettet. Aalborg division blev herved omdannet til Aalborg Distrikt og grupperne i Aalborg Division er nu alle grupper i Aalborg Distrikt.
Comments