דפי חזרה וסיכום לקראת מבדק בנושא גופים

תלמידים יקרים

מצורפים דפי חזרה וסיכום לקראת המבדק בנושא גופים.
בהצלחה
ĉ
חני סבירסקי,
12 בדצמ׳ 2011, 1:12
ĉ
חני סבירסקי,
12 בדצמ׳ 2011, 1:12
ĉ
חני סבירסקי,
12 בדצמ׳ 2011, 1:12
ĉ
חני סבירסקי,
12 בדצמ׳ 2011, 1:13
ĉ
חני סבירסקי,
12 בדצמ׳ 2011, 1:13
ĉ
חני סבירסקי,
12 בדצמ׳ 2011, 1:13
ĉ
חני סבירסקי,
12 בדצמ׳ 2011, 1:14
Comments