כניסה לאתר הבית ספרי החדש

כנסו ושחקו בזה"ב להנאתכם 

מצגת עידוד קריאה תשעטמכאן - לישראל באהבה מבית ספר "קשת"

https://sites.google.com/a/keshet.tzafonet.org.il/keshet/home/log1.png?attredirects=0        https://sites.google.com/a/keshet.tzafonet.org.il/keshet/home/nb2.png