Home

1
Kereru Park Campus Room 4

Welcome to Room 4 Learning Hub: Term 3 2018


Whāia te iti kahurangi ki te tūohu koe me he maunga teitei

Seek the treasure you value most dearly: if you bow your head, let it be to a lofty mountain.ArohaRangatiratanga
Manaakitanga