MANTENIMENT I DESA DE L'EQUIP
PÀGINA D'INICI

 

Col·locació del Bogu

 

Col·locació del Tare

Col·locació del Do

Col·locació del Men

Col·locació del Cote

 

Desa i plegat de la Jakama                                                  Col·locació del Tenugi

 

Col·locació de la Jakama

Cops Bàsics