Wij werkten samen met Serafien mee om de palliatieve thuiszorg voor kinderen een volwaardige erkenning te geven. We verzorgden o.a. een slotshow waarin we onze wededenschappen met bv's en de verwezenlijkingen van Serafien en Keldertrapken uitvoerig uit de doeken deden.
 

 
Het palliatieve thuiszorgteam voor kinderen, verbonden aan UZ Gasthuisberg in Leuven staat dag en nacht klaar voor mensen die geconfronteerd worden met een ernstige ziekte bij hun kind.
Hun werking draait echter volledig op goodwill omdat ze niet erkend zijn door de overheid (palliatieve zorgen voor volwassenen is dit wel). Er gaat dan ook teveel van hun kostbare tijd verloren aan fondsenwerving.
De vzw SERAFIEN wil dergelijke palliatieve zorg voor kinderen door de overheid laten erkennen zodat er enige vorm kan zijn van subsidiëring.
Meer info op www.serafien.be.
 
 

De vlieger - SerafienNieuwsitem VTM-journaal van die avond: De slotshow.                                                                

YouTube-video