Het rad op de Raeybergh

Groot dorpsspektakel  op  Horendonk !

Zondag  24  juni 2012  vond  de  onthulling  van  de  'Raeybergh'  en  Het  Rad  plaats. Wij hielpen mee met een geschiedkundig verantwoord (?) toneelspel.