Oktober 2010: Cruise Flandria 24: De Verenigde Statievrienden
Alsof een concert van de Verenigde Statievrienden nog niet voldoende is om naar te komen kijken (luisteren), concerteren ze op een Flandria-boot, varend door de haven van Antwerpen.  En alsof dat niet voldoende is, worden de mensen onthaald door vriendelijke kapiteins, Nicole & Hugo, Peppie en Kokkie, enz.  Hiervoor zit Keldertrapken voor iets tussen.  GvA bij monde van redacteur Kris Peeters spreekt over "...de vaak hilarische bindteksten."