Onze voorbije activiteiten kan je terugvinden in bovenstaande mappen.


EEL   ACTUEEL   ACTUEEL    ACTUEEL    ACTUEEL   AC


Tijdens de warmste week steunen wij 'De Vlotter' in hun werking 'Dagopvang voor mensen met een mentale beperking'.
Maar wij doen dat niet alleen.  Al onze dank gaat uit naar
We zijn  druk bezig met de bouw van ons tweede zwembad: "zwembad for life, the midlife edition"
Actuele info op facebook en twitter.


  
  
                                                                       


RECENT VERLEDEN   RECENT VERLEDEN   RECENT VER
We zijn erg trots, fier en blij met ons nieuwe logo.  Volledig conform de laatste trends en hypes in het medialandschap.


        De kern van Kultuurgroep Keldertrapken bestaat uit een tiental vrienden met een gezamenlijk Chiro-verleden, aangevuld met enkele bereiwillige handen/sympathisanten. Meer dan 15 jaar geleden werd er gestart met een jaarlijkse toneelopvoering om de heimwee  naar de chirotoneelstukken te verzachten.  De laatste jaren verdrongen echter andere dingen de toneelstukken: o.a. De K van KeldertrapkenMusic For Life, Serafien...en enkele actes de présence her en der.


 Ooit begon het met ... een keldertrapken!  (En er zijn beelden van.)

YouTube-video

U bent bezoeker
site hit counter