ขอต้อนรับสู่ อกท.หน่วยกระบี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • กิจกรรมสานสัมพันธ์ชาวหอพักหญิง ขอเชิญสมาชิกหมู่บ้านอกท.เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ชาวหอพักหญิง ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.30 น. ณ หมู่บ้านอกท.หญิง 
  ส่ง 10 ก.ค. 2562 19:35 โดย หน่วย กระบี่
 • กิจกรรมกีฬาสีต่อต้านยาเสพติด 4 - 5  กรกฎาคม 2562 ขอเชิญชวนสมาชิกอกท.หน่วยทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีต่อต้านยาเสพติด เพื่อสร้างความสามัคคี เวลา 08.00 น. ณ สนามกีฬาช ...
  ส่ง 30 มิ.ย. 2562 21:53 โดย หน่วย กระบี่
 • กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 27 มิถุนายน 2562 ขอเชิญชวนสมาชิกอกท.หน่วยทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมวิทยาลัย
  ส่ง 30 มิ.ย. 2562 21:51 โดย หน่วย กระบี่
 • ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1 และรับสมาชิกใหม่ 13 มิถุนายน 2562 ขอเชิญชวนสมาชิกอกท.หน่วย เข้าร่วมกิจกรรมเปิดประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1 และรับสมาชิกใหม่ เวลา 12.30 น. ณ หอประชุม ...
  ส่ง 30 มิ.ย. 2562 21:32 โดย หน่วย กระบี่
 • กิจกรรมวันไหว้ครู 13 มิถุนายน 2562 ขอเชิญชวนสมาชิกอกท.หน่วยกระบี่ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู เพื่อแสดงความระลึกถึงพระคุณครู  เวลา 08.00 น. ณ หอประชุม โดยพร ...
  ส่ง 10 ก.ค. 2562 19:40 โดย หน่วย กระบี่
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Comments