ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การประชุมสมัยสามัญและรับสมาชิกใหม่ ปีการศึกษา 2563 20 ส.ค. 63 กิจกรรมอกท.ได้จัดกิจกรรมการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 และพิธีรับสมาชิกใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุม วิทยาล ...
  ส่ง 9 ก.ย. 2563 23:04 โดย หน่วย กระบี่
 • ร่วมงานการประชุมวิชาการอกท.ระดับหน่วย ครั้งที่ 41 ขอเชิญ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร สมาชิกอกท.หน่วยกระบี่ ร่วมงานประชุมวิชาการอกท.ระดับหน่ว ครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2562 ...
  ส่ง 30 ก.ย. 2562 20:14 โดย หน่วย กระบี่
 • กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 15 ก.ค.62 ขอเชิญผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และสมาชิกอกท.ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เวลา 13.00 น.  ณ วัดห ...
  ส่ง 23 ก.ค. 2562 17:36 โดย หน่วย กระบี่
 • กิจกรรมสานสัมพันธ์ชาวหอพักหญิง ขอเชิญสมาชิกหมู่บ้านอกท.เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ชาวหอพักหญิง ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.30 น. ณ หมู่บ้านอกท.หญิง 
  ส่ง 10 ก.ค. 2562 19:35 โดย หน่วย กระบี่
 • กิจกรรมกีฬาสีต่อต้านยาเสพติด 4 - 5  กรกฎาคม 2562 ขอเชิญชวนสมาชิกอกท.หน่วยทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีต่อต้านยาเสพติด เพื่อสร้างความสามัคคี เวลา 08.00 น. ณ สนามกีฬาช ...
  ส่ง 30 มิ.ย. 2562 21:53 โดย หน่วย กระบี่
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Comments