Google Docs Video


 • จดหมายข่าว ประจำเดือนมีนาคม 2564

  ส่ง 3 เม.ย. 2564 20:54 โดย ศรศิลป์ ชุมศรี
 • ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สิรินธร
  วันที่ 20 มีนาคม  2564 คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เดินทางไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ และไหว้พระทำบุญที่วัดภูสิงห์
  ส่ง 1 เม.ย. 2564 20:16 โดย ศรศิลป์ ชุมศรี
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 105 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • จดหมายข่าว ประจำเดือนมีนาคม 2564
  ส่ง 3 เม.ย. 2564 20:54 โดย ศรศิลป์ ชุมศรี
 • ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สิรินธร วันที่ 20 มีนาคม  2564 คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เดินทางไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ และไหว้พระทำบ ...
  ส่ง 1 เม.ย. 2564 20:16 โดย ศรศิลป์ ชุมศรี
 • กิจกรรมลูกเสือ เนตนารี เดินทางไกล วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2564 งานกิจกรรมลูกเสือ ไดนำลูกเสือ-เนตรนารี เดินทางไกลรอบชุมชนกระเบื้องนอก แล้วกลับมาประกอบอาหารที่โรงเรียน
  ส่ง 20 มี.ค. 2564 08:06 โดย ศรศิลป์ ชุมศรี
 • ประกาศโรงเรียน
  ส่ง 13 ม.ค. 2564 06:32 โดย ศรศิลป์ ชุมศรี
 • จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม
  ส่ง 5 ม.ค. 2564 08:11 โดย ศรศิลป์ ชุมศรี
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 105 รายการ ดูเพิ่มเติม »
  
Comments