CV Knut Aulie

Høyt utdannet, meget erfaren internasjoal forretningsmann. Meget aktiv, operativ og kundefokusert med variert erfaring fra internasjonale miljøer innen shipping/offshore, stålindustri, kjemisk industri og logistikk.

Sråkmektig, handlekraftig besluningstaker med stor arbeidskapasitet og evne til å bygge opp og lede operative organisasjoner.


UTDANNELSE

 • 1968 - 1973    
    • Hochschule St.Gallen für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
    • St.Gallen, Sveits.
    • Siviløkonom, (Master of Business Administration), med spesialisering innen utenrikshandel og utviklingsland.
 • 1965 - 1966     
    • Oslo Handelsgymnasium, 1-årig Studentfagkurs
 • 1960 - 1965     
    • Berles skole, Oslo, Realskole og gymnas (Reallinjen)

ARBEIDSERFARING

 • 2007-     
    • KATRA AS, Konsulent; Administrasjon, Logistikk
 • 1988 - 2007     
    • HOYER GmbH, Hamburg
    • Administrerende direktør for HOYER Norge AS, (1988 - 2007) og HOYER Svenska AB
 • (2001 - 2004),     
    • Market development Manager og KAM (2004 - 2007)
    • Bygget opp HOYER-Gruppens aktiviteter i Norge og restrukuterte aktivitetene i Svergie til en posisjon som ubestridt markedsleder innen Bulk logistikk i Skandinavia.
 • 1978 - 1988
    • AS Fesil & Co, Oslo
    • Eksport sjef med ansvar for salg og markedsføring av ferrosilisium til verdens stålindustri, med hovedvekt på Asia og Europa.
 • 1974 - 1978
    • Jardine Fearnely Offshore Broking Pte. Ltd, Singapore.
    • Skipsmegler og daglig leder. Hovedaktivitet, megling av flytende utstyr til offshore industien i Syd-øst Asia.
 • 1972 - 1974
    • Fearnleys, Oslo, skipsmeglerassistent i Kjøp og Salg/Kontraheringsavdelingen.


SPRÅK

 • Engelsk og tysk:
    • flytende skriftlig og muntlig
 • Fransk:
    • enklere konversasjon


KATRA Nordheimbakken 16 0378 Oslo Norway Tel:+4790794272 Org.nr.991361758 MVA