Associació Japonesa d'amistat amb Catalunya - 日本・カタルーニャ友好親善協会

2008/03/26 2:01 に bernat agullo が投稿   [ 2008/04/09 21:33 に更新しました ]
Durant mes de 10 anys l'Associació ha estat l'únic lloc de Tokyo on es podia aprendre Català. Des de l'abril de 2008 se suposa que es passen a fer les classes a l'Instituto Cervantes. Amb tot, l'associació segueix sent un nexe entre els Japonesos interessats amb Catalunya i disposa de molts llibres sobre catalunya que els membres poden agafar en préstec. Per més informació mireu a la Web.

Ah, i jo de vosaltres no esperaria a que acabessin de fer la versió en català...
Comments