Matrikulazioa 18-19

EGUTEGIA

 • Izena emateko eta eskaerak aurkezteko epea:
  • On-line: 2018ko urtarrilaren 29tik otsailaren 8ra
  • Ikastetxean: 2018ko urtarrilaren 29tik otsailaren 9ra
 • Eskatzaileen zerrenda argitaratzeko: 2018ko otsailaren 20an
 • Behin-behineko zerrendak argitaratzeko: 2018ko martxoaren 1ean
 • Behin-behineko zerrendei erreklamazioak egiteko: 2018ko martxoaren 14ra arte
 • Eskabideari uko egiteko: 2018ko martxoaren 14ra arte
 • Behin betiko zerrendak argitaratzeko: 2018ko martxoaren 22an
 • Zerrendak argitaratzeko (2. eta 3. aukerak): 2018ko apirilaren 11an
 • Behin betiko zerrendei gora jotzeko errekurtsoak jartzeko: 2018ko apirilaren 23ra arte
Zerrenda hauek guztiak ikusgai egongo dira eskatutako lehenengo ikastetxeanAURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA


Eskaera guztiek ondorengo dokumentazioa izan beharko dute, derrigorrean: .
 •  Ikaslearen eta haren gurasoen edo tutorearen familia-liburuko orrien fotokopiak.
 • Udalak emandako erroldatze-egiaztagiria. 
 • Ikaslearen aitaren, amaren edo legezko tutorearen NANaren (AITrena atzerritarren kasuan) kopia.
 •  Familia banandua edo dibortziatua izatekotan, berezko protokoloa bete izanaren agiria.
 • Hezkuntza-premia bereziei buruzko galdetegia, beharrezko denean.
 • EEAtik kanpo datozen ikasleen kasuan, egindako ikasketen ziurtagiria.

  Eskaera aitak, amak edo ikaslearen legezko tutoreak aurkeztu behar du.

Eskabide bakarra egin, eta ikastetxe batean baino ezingo da aurkeztu. Interesdunak berak bete ahal izango du, bide hauetakoren bat erabiliz:

 • On line, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak horretarako prestatzen duen aplikazio informatikoaren bidez. Gero, eskabideak izapidetzen dituenean, datuak egiaztatuko ditu ikastetxeak, eta, zuzendu behar baditu, zuzendu egingo ditu.
 •  Lehen aukera moduan hautatutako idazkaritzan. Bertan sartuko dira aplikazio informatikoan eskatzaileak jarritako datuak.
Epetik kanpo ez da eskabiderik onartuko. Gehienez ere 3 ikastetxe aukeratu ahal izango dira eta, hiruretan, lehentasun- ordenaren arabera aukeratuko dira hizkuntza-ereduak.Baremaziorako beste dokumentuak

 

Eskaerarekin batera entregatu beharko da baremoaren atalak egiaztatzeko dokumentazio guztia eta eskaerak onartzeko epea itxi ondoren ezin izango da agiri gehiagorik onartu. Baremoaren atalen bat egiaztatzeko dokumentazioa ez ekartzeak esan nahi du atal horren puntuazioari uko egiten zaiola. Dokumentuak honako hauez izan daitezke:

 • Ikaslearen anai-arreba adingabeei dagozkien familia-liburuko orrien fotokopia.
 • EAEtik kanpo aurkeztua bada, 2017ko errenta aitorpenaren kopia.
 • Ikaslearen aita, ama edo tutorearen lantegiaren ziurtagiria.
 • Ikaslearen anai-arrebaren batek ikastolan ikasten duela ziurtatzen duen agiria.
 • Ikasleaern aitak, amak edo tutorea ikastolan bertan lan egiten duela ziurtatzen duen agiria.
 • Kide ugariko familia izatearen ziurtagiria.
 • Ikaslea familia-harreran egotearen ziurtagiria.
 • Elbarritasunaren ziurtagiria.
 • Ordezkaritza Organo Gorenak erabakitako irizpideak bete izanaren ziurtagiriak.BAREMAZIOA

 

Ez da eskaerarik barematuko eta eskatzaile guztiak onartu egingo dira, baldin eta eskatutako plazak eskainitakoak beste edo gutxiago badira.

 

Eskaerak barematzeko, irizpide hauek erabiliko dira:

         a) Helbidearen hurbiltasuna
(gehienez ere, 5 puntu)
Hona helbidearen puntuazioa:
 5 puntu, bizilekua ikastetxearen eragin-eremuan badago, 2 puntu, mugakidea bada, eta puntu 1, eskatzailearen familiaren helbidea ikastetxea dagoen udalerrian kokatuta baldin badago. Bizilekua EEAko beste udalerrikoa bada, 0,5 puntu. Puntu horiek ez dira metatuko.
Erroldatze-ziurtagiria aurkeztu beharrean helbidea eragin-eremuan duen aitaren, amaren edo legezko tutorearen enpresaren ziurtagiria aurkezten bada, enpresaren helbideari dagokion puntuazioa (2 puntu) emango da. Helbide horfamilia-helbidearen  alternatiboa da eta, ondorioz, ezin da puntuazioa metatu.

Ikastolari dagokion zonaldea (5 puntu) 4 UDALBARRUTIA (Begoña-Santutxu 434) OSORIK (Udalbarrutia, ez posta kodea) da. Zonalde mugakidea (2 puntu) 3 udalbarrutia da (Otxarkoaga-Txurdinaga 433) 

Link honetan egiazta dezakezue ea zuen kalea zonaldekoa denb) Errenta eta adin txikiko anaia-arrebak
          (1,5 puntu  gehienez).

          

Familiaren diru-sarrera guztiak 2016an 9172,80 euro beherakoak izan badira, 0.5 puntu emango zaizkio.
Familia-unitatearen diru-sarreren mailagatik ematen den puntuazioa eskuratu ahal izateko, Foru Ogasunari zerga-datuak eskatzeko baimena izenpetu beharko zaio Sailari. Errenta-aitorpena EAEko edozein Foru Ogasunetan aurkeztu ez zutenek, bere aitorpenaren fotokopia aurkeztu beharko dute.
Edonola ere, diru-sarrerak zein diren alde batera utzita, 0,25 puntu emango dira ikaslearen adin txikiko anaiako/arrebako eta bakoitzaren familia-liburuaren fotokopia aurkeztu beharko da. c)   Ikastolan dauden senideak 

 (9 puntu gehienez)

 

9 puntu emango dira ikastolan anaia/arreba bat izateagatik.

 

Aitak, amak edo tutoreak eskatutako ikastetxean lan egiten badu, 7 puntu emango dira.


 d)  Familia ugariko kide izatea

    (1,5 puntu gehienez)

 

- Kategoria bereziko familia ugariko: 1,5 puntu; kategoria orokorreko familia ugariko: puntu 1. 


         e)  Familia harreran egotea

              (1 puntu gehienez)

               

Puntu bat emango da, ikasle eskatzailea familia-harreran egoteagatik.     

           

           f)  Desgaitasuna

                (2 puntu gehienez)


2 puntu emango dira ikaslearen elbarritasunarengatik eta puntu 1 haren aita, amaren, tutorearen, edo anaiaren/arrebaren elbarritasunarengatik, hura behar bezala egiaztatuz gero. Egoera hori ezin zaio familiako kide bati baino gehiagori zabaldu.


             g)    Ikastetxeko OOGk libreki  zehaztutako                         beste    egoera objektibo batzuengatik:
                                      (1 puntu gehienez)

            -Ikasle ohien seme-alabei: 1 puntu. 

  -Ikastolako gurasoen neba-arreben seme-alabei:

    0.75 puntu. 

   -Ikastolako langile ohien seme-alabei: 0.75 puntu 

   -Euskeraren normalizazioan lan egiten duten elkarte    edo erakunderen bateko langile, kide edo kolaboratzaileen seme-alabei: 0.75 puntu.