வாழ்த்துகின்றோம்..

posted Feb 2, 2012, 11:05 AM by Web Admin   [ updated Feb 3, 2012, 8:16 AM ]
காரைதீவு – 05ம் பிரிவைச்சேர்ந்த டாக்டர் பாஸ்கரநாதனின் அக்காவின் மகள் தியாகலிங்கம் பத்மலதா, ரெட்ணகுமார் ரந்தீர்குமார் (U.K) அவர்களின் பதிவுத்திருமணம் 2012-01.19ந் திகதி இனிதே நடைபெற்றது.


PicasaWeb Slideshow


Comments